Sáng ngày 08 tháng 10 năm 2018, trường Tiểu học Lộc Nam A tổ chức buổi tuyên truyền phòng chống bệnh "Tay - chân - miệng" cho học sinh toàn trường. Qua đó thầy cô, học sinh hiểu ...